Deilige mars dager for lillebror!

Mars – den første vårmåneden!

På lillebror er vårt hele fokus på barna, og deres hverdag! Barns medvirkning i hverdagen er selve drivkraften og er grunnleggende hver enste dag for oss. Mars har så langt gitt oss både sol, regn og snø! Dette til barnas store glede. Her nytes dager både inne og ute.

Under kan du se et knippe med bilder fra denne første vårmåneden.