”Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte”

Årsplan for Lande Gård barnehage 2016/2017

ARSPLAN-2018-2019-sluttresultat-RETTELSE-I-ARSHJULET-141118
LAST NED HER