OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen ikke er oppdatert etter brann i barnehagen desember 2017. Midlertidig adresse:

Vannverksveien 114
1727 Sarpsborg

 

Om barnehagen

Lande Gård barnehage ligger som en perle midt i et koselig boligområde på Lande, Sarpsborg.

Lande Gård barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Ådalen Barnehager. Barnehagen holder til i det som en gang var låven på den opprinnelige Lande Gård i Prost Bangsvei 14 på Lande.
Den gamle Låven ble bygget i ca 1929. Sarpsborg kommune har kategorisert eiendommen til vernegrad 2.
Etter en omfattende restaurering, ble barnehagen åpnet i 2009. Nøye vurderinger ble gjort for å bevare det gamle gårdspreget. Lokalene er totalrestaurert ihht. forskrifter og regler for drift av barnehager, og uteområdet er likeledes parkmessig oppgradert etter gjeldende normer.
Vi har også et eget uteområde på baksiden av barnehagen som er spesielt tilpasset de minste barna ( 0-3 år )

Her har vi skapt en barnehage som bevisst bruker dyrehold som virkemiddel for å utvikle barnas omsorgs-, og empatiske evner.
Lande gård er en barnehage som har høyt fokus på at barna skal trives. Vårt motto er “Det viktigste er at barna trives!”.
En hverdag på Lande Gård barnehage skal bestå av trygghet, trivsel og mye humor. De voksne skal være gode rollemodeller og møte barna med respekt og annerkjennelse slik at de kjenner på seg at de er verdifulle for den de er og ikke for hva de gjør.

På Lande har vi tilgang til skog, parkområde, Tunevannet og en lekepark kalt Landeparken. I tillegg så er det kort vei til byen som bla har Kulåsparken. Like ved siden av barnehagen så ligger et nytt bo- og servicesenter som vi ca. en gang i måneden besøker. Samspillet mellom de gamle og barna er en fryd å være vitne til.
Tune kirke ligger også i gangavstand, og blir flittig brukt i forbindelse med høytider. Tune menighet har flotte pedagogiske tilbud som barnehagen blir invitert til.

Trivsel, lek og utvikling
All lek og all læring gir barna størst utbytte når de trives med det de holder på med. Hva legger vi i det å «trives». For oss betyr trivsel tre ting. Positivitet, mestring og mening. Leken skal inneholde alle disse tre begrepene for at lek og læring skal skape selvtillit og gi barna en best mulig plattform å utvikle seg videre, både sosialt og mentalt.
Gjennom positiv lek skapes det rette miljøet for at barna skal få en sunn og vekstfremmende utvikling.

Å utvikle seg kan sees på som at man “vikler ut” en lang tråd fra et “lærings-nøste” noe som barna allerede har i seg. Barn har iboende egenskaper og ferdigheter som under de rette omstendigheter kan skape positiv vekst i barnets liv. Dette livet består av mange elementer, men det viktigste barna skal få med seg fra barnehagen er et positivt selvbilde og en selvtillit som gjør at de tør å prøve, vet de er verdifulle og har tro på at de kan få til og lære seg nye ting.

Gode rollemodeller
De voksne som jobber på Lande Gård er opptatt av å være gode rollemodeller for barn. Det betyr å være seg bevisst egen væremåte og reaksjonsmønster. Barn som er omgitt av trygge voksne som er forutsigbare og som vil barna alt det beste, er med på å tilrettelegge for at barnets utvikling blir så god som mulig.

Vi på Lande gård ønsker å gi barna en hverdag fylt av spenning. Barna skal få tid til å undre seg sammen med hverandre og sammen med de voksne. Dette skal gjøres i en setting hvor glede preger stemning i rommet eller på uteområdet.

Glade trygge barn, er barn som har evne og vilje til å ta hensyn til andre enn seg selv og til å vise omsorg og bry seg om. Dette skal de også lære av de voksne når de ser de voksne i samspill med andre voksne og i samspill med andre barn. Barna som går i Lande skal få med seg mye positive egenskaper, ferdigheter og ikke minst en følelse av stor og betydningsfull egenverdi. Denne bagasjen skal de kunne bruke resten av livet.

Dyrehold
Gårdsdyrene er med på å fremme omsorgsevnen og barnas forståelse av at mennesker og dyr må leve i harmoni. Ved å stelle med og ta godt vare på dyrene så gir de oss noe av den maten vi trenger.
Hønene gir oss daglig helt ferske og varme egg. I tillegg til høner så har vi også kaniner og minigriser. For å variere litt for barna, hender det vi bytter inn litt dyr, slik at vi får ender på sommeren, og kanskje små vaktler! Tidligere har vi hatt både hest og geiter!
Les gjerne mer om dyrene og våre mål innenfor dyrehold her.